Refinansiere kredittkortgjeld

Kredittkortgjeld er dyr gjeld. Begynner man å bruke kredittkort uten å ha en plan for hvordan man skal tilbakebetale gjelden kan det gå skikkelig galt. Kanskje bruker man mange ulike kredittkort, og er man ikke selvdisiplinert nok kan det være lett å miste oversikten.

Dersom du har havnet i en situasjon der du har høy kredittkortgjeld eller gjeld på mange ulike kredittkort, bør du vurdere å refinansiere denne kredittkortgjelden. Kredittkortgjeld er dyr gjeld, og det er mye å spare på å bake gjelden inn i et billigere lån. Her er det flere alternativer, og hvilket alternativ du bør velge avhenger litt av livssituasjonen din.

Det som helt klart ikke lønner seg er å ikke gjøre noe med kredittkortgjelden. Den effektive renten på kredittkort, som inkluderer den nominelle renten og andre gebyrer på kortet, er mye høyere enn på andre typer låneprodukter. Renten på kredittkort kan ligge på mellom 15 og 30 % per år. Vanligvis ligger renten på godt over 25 %. Et enkelt regnestykke gjør det lett å se at det er mye å spare på å refinansiere kredittkortgjeld.

La oss si at du har 100 000 kroner i kredittkortgjeld med en effektiv rente på 27 % per år. Bare i rentekostnader betaler du da 27 000 kroner årlig. Det er så mye gjelden koster deg hver eneste år. Da ser vi selvfølgelig bort fra at du betaler ned noe av gjelder fortløpende.

Velger du å refinansiere kredittkortgjelden ved å bake den inn i et nytt lån med kun 15 prosent effektiv rente så koster rentene deg ”kun” 15 000 kroner hver år. Du har altså ”spart” 12 000 kroner årlig ved å refinansiere kredittkortgjelden.

Når du ser regnestykket er det ingen tvil om at dyr kredittkortgjeld bør du gjøre noe med, og jo fortere du refinansierer desto bedre.

Refinansiere kredittkortgjeld med boliglån

Den beste måten å refinansiere kredittkortgjeld på er ved å bake det inn i boliglånet ditt. Renten på boliglån er veldig lav, og har du mulighet til å låne opp på boliglånet ditt, bør kredittkortgjelden bakes inn i dette. Bankene vil gjerne la deg opplåne på boliglånet dersom boligen din har steget i verdi slik at banken har bedre pantesikkerhet for lånet sitt, eller dersom du har betalt ned en del på lånet ditt fra før. Ta kontakt med banken din og forklar at du ønsker å bake kredittkortgjelden inn i boliglånet, er det mulig så vil de hjelpe deg med å få til dette.

Refinansiere kredittkortgjeld med forbrukslån

Forbrukslån er usikret kreditt på samme måten som kredittkort. Dette gjør at rentene på forbrukslån er høyere enn rentene på f.eks boliglån. Forbrukslånrentene er likevel jevnt over lavere en rentene på kredittkort. Dersom du sliter med høy kredittkortgjeld bør du derfor vurdere å omplassere denne gjelden i et forbrukslån (også kalt refinansieringslån). Dette er ikke et like godt alternativ som å bake kredittkortgjelden inn i boliglånet, men det er jo ikke alle som har boliglån eller har mulighet til å låne opp på boliglånet.

Det finnes mange tilbydere av forlikslån på markedet, og du bør undersøke flere aktører slik at du får et lån med en så lav effektiv rente som mulig. Når du søker om forbrukslån bør du også forklare i søknaden at du skal bruke det til å refinansiere kredittkortgjeld. I søknadsskjemaet må du opplyse om annen usikret gjeld du har fra før, og der er det ofte mulighet å velge automatisk hvilke kredittkort som skal nedbetales med forbrukslånet.

At du forklarer at forbrukslånet skal brukes til å refinansiere kredittkortgjeld er lurt fordi det øker sjansen for at du får innvilget søknaden din. Når du tar opp et forbrukslån så øker du jo din samlede gjeldsbyrde, men dette er ikke tilfellet dersom du samtidig bruker lånet til å kvitte deg med annen usikret gjeld. Dette ser derfor bankene positivt på i vurderingen av hvorvidt søknaden skal innvilges eller ikke.

Klipp kredittkortene

Når du først har refinansiert kredittkortgjelden din, så har du gjort hverdagen enklere for deg. Da bør du i hvert fall ikke fortsette å bruke kredittkortene, og på den måten ende opp med enda mer usikret gjeld. Etter at kredittkortene er nedbetalt bør du derfor klippe dem i to og kontakte kredittkorttilbyderen og avslutte kundeforholdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright Finn beste kredittkort 2022
Shale theme by Siteturner